Intelligence Business Solutions
ul. Barska 15/8, 37-700 Przemyśl

Blog

img
NIŻSZE SKŁADKI ZUS OD 2019 ROKU
19/08/2018r. 19:20

Od 2019 r. przedsiębiorcy mający przychód do 63 000 zł rocznie będą mogli zapłacić składki ubezpieczeniowe niższe niż w tym roku. Ich wysokość uzależniona zostanie od faktycznej kwoty przychodu, jaką ich firma wygenerowała w trakcie roku. Wszystko za sprawą podpisanej właśnie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Przeciętny przychód istotny będzie przy obliczaniu składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej, a także należnej na Fundusz Pracy czy składki na ubezpieczenie zdrowotne.

CO WAŻNE JEŻELI PRZYCHÓD PRZEKROCZY LIMIT TO SKŁADKI BĘDĄ OPŁACANE W NORMALNEJ WYSOKOŚCI.

Niektórzy jednak nie będą mogli korzystać z obniżonego ZUSU są to: osoby korzystające w poprzednim roku z karty podatkowej, a także prowadzących działalność nierejestrowaną, prowadzących działalność przez mniej niż 60 dni w poprzednim roku, czy też wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym 5 wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA PAMIĘTAJCIE Z OBNIŻONEGO ZUSU BĘDZIECIE MOGLI KORZYSTAĆ TYLKO 36 MIESIĘCY W PRZECIAGU 5 LAT PODATKOWYCH.

Podsumowując kwestia składek ZUS została uregulowana w ostatnim czasie w kilku ustawach , o których pisałam w poprzednim artykule a mianowicie w Konstytucji Biznesu, chodzi mi tutj o Ulgę na start, możliwość korzystania z niej przez 6 miesięcy, następnie ZUS preferencyjny , no i w końcu aktualne zmiany składki ZUS uzależnione od wysokości przychodu. Czy z tych zmian skorzysta duża liczba przedsiebiorcow??? Przekonamy się jaką grupę przedsiębiorców te zmiany obejmą.


WRÓĆ DO BLOGA

Intelligence Business Solutions


Rzetelność, sprawność oraz tajemnica

informacji to najważniejsze wyznaczniki

naszej kancelarii

Podpisując umowę współpracy zyskujesz pewność,że Twoja firma spełni wszystkie obowiązki wobec urzędów, a Ty zyskujesz spokój i komfort ponieważ pracownicy kancelarii przypomną Tobie o wszystkich ważnych terminach i obowiązkach.