Intelligence Business Solutions
ul. Barska 15/8, 37-700 Przemyśl

Blog

img
JAK OBRONIĆ SIĘ PRZED SPLIT PAYMENT
02/09/2018r. 22:36

Jak wiecie byłyśmy na szkoleniach o tematyce VAT . Na jednym z nich roztrzygany był temat podzielnej płatności.

Prof. Witold Modzelewski bardzo nam rozjaśnił... właściwie otworzył oczy dlaczego wprowadzono SPLIT PAIMENT . Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia. Mechanizm podzielnej płatności to nowe rozwiązanie prawne dotyczące szczgólnego sposobu dokonywania płatności, za pośrednictwm rachunków bankowych lub SKOK, z tytułu należności udukumentowanych wystawioną fakturą z kwotą VAT.

Podstawowym założenienim tego mechanizmu jest rozdzielenie na dwa rachunki kwoty netto i VAT ( Vat trafia na rachunek bankowy zwany rachunkiwm VAT). Każdy obecny i przyszły przedsiębiorca taki rachunek posiada obowiązkowo. Mechanizm ten może być stosowany tylko i wyłącznie w przypadku dwóch podatników VAT. Mechanizm ten jest dobrowolny, nie ma obwiazku jego stosowania.

Jeżeli jednak firmy zdecydują się na jego stosowanie, muszą wiedzieć, że aby uwolnić zgromadzone środki z rachunku VAT należy złożyć wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyrażenie zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na powiązany z tym rachunkiem , rachunek SKOK podatnika. Wówczas Naczelnik wyraża zgodę na uwolnienie wskazanej przez podatnika kwoty. Split Payment nie stosuje się do umów zawartych przed 01.07.2018 r.

Zdaniem Profesora Modzelewskiego, mechanizm podzielnej płatnosci został stworzony po to by tą metodą wskazywać Naczelnikowi Urzędu Skarbowego klienta który budzi nasze wątpliwości. Jeżeli wprowadzimy MPP tylko dla niektórych klientów, to jest jednoznaczne z tym, że wobec nich mamy wątpliwości co do uczciwości, a my jako podatnicy zobowiązani do przestrzegania przepisów zachowaliśmy należytą staranność by badać ryzyko wobec lewych, fałszywych faktur, zgodnie z metodyką GIF.

GIF CZYLI USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY KTÓRA WESZŁA W ŻYCIE W LIPCU 2018 ROKU.

Zanim zaczniesz stosować tę metodę, dowiedz się jak najwięcej za i przeciw. Nasza propozycja jest taka, jeśli jesteś małym podatnikiem, rób tak jak robiłeś do tej pory. Klient niech płaci za twoje faktury na wskazane przez Ciebie jedno konto. Możesz sobie zastrzec to w umowie (do rozliczeń wskazuję tylko i wyłącznie konto..............) lub też wpisywać konto na fakturach tak jak do tej pory. Pamiętajcie ta zmiana a mam na myśli Split payment oraz GIF, która wydaje się, że nas nie dotyczy jest ogromnym przełomem w Polsce.

Jeżeli posiadasz firmę w której masz podpisane umowy powinienieś wystosować pismo o zachowaniu należytej staranności, aby siebie chronić. Jeżeli okaże się że współpracowałeś z klientem który wyłudzał VAT a ty go nie sprawdziłeś jesteś tak samo winny. Ponosisz odpowiedzialność za nie zachowanie ostrożności. W postępowaniu sądowym to ty masz udowodnić, że jesteś niewinny i takie pismo plus dodatkowe zaotrzenia są dowodem na Twoją niewinność.

SPLIT PAIMENT i USTAWA O GIF - ZMIANY OD LIPCA 2018 roku.


WRÓĆ DO BLOGA

Intelligence Business Solutions


Rzetelność, sprawność oraz tajemnica

informacji to najważniejsze wyznaczniki

naszej kancelarii

Podpisując umowę współpracy zyskujesz pewność,że Twoja firma spełni wszystkie obowiązki wobec urzędów, a Ty zyskujesz spokój i komfort ponieważ pracownicy kancelarii przypomną Tobie o wszystkich ważnych terminach i obowiązkach.