Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką plików cookies.

Rozumiem
Czym się zajmujemy?

Nasza oferta


 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie
  z ustawą o rachunkowości.
 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów
  Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych).
 • Sporządzanie informacji podsumowujących
  z transakcji obrotu wewnątrzunijnego.
 • Sporządzanie sprawozdań
  statystycznych.
 • Bieżące doradztwo w sprawach związanych
  z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Reprezentowanie Klientów w kontaktach
  z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
 • Sporządzanie i wysyłka
  Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
OBSŁUGA
KADROWO- PŁACOWA (kliknij aby rozwinąć listę)
 • Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
  oraz deklaracji podatkowych.
 • Prowadzenie dokumentacji
  i rozliczeń z ZUS.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych
  z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
 • Prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień
  lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych.
 • Kierowanie pracowników na obowiązkowe badania
  lekarskie i wymagane prawem szkolenia BHP.
 • Sporządzanie dokumentacji wymaganej przez
  prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne).
 • Doradzanie w sprawach przepisów prawa pracy
  oraz obowiązków ubezpieczonych.
 • Reprezentowanie Klientów przed ZUS
  i UrzędamiSkarbowymi.
W RAMACH USŁUG DODATKOWYCH
OFERUJEMY (kliknij aby rozwinąć listę)
 • Sporządzanie polityki
  rachunkowości
 • Doradztwo w sprawach
  nie objętych umową
 • Usługi BHP
 • Występowanie do Urzędów i Izb skarbowych
  o wydanie Interpretacji indywidualnych
 • Pisma Procesowe, zażalenia, odwołania i zarzuty
  windykacyjne ( współpraca z kancelarią prawną)
 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Analizy bankowe i bilanse
  do celów kredytowych.
 • KRS - zakładanie spółek, likwidacja spółek, zmiany
  we wpisach KRS, reprezentowanie przed sądami.

Ceny za usługi dodatkowe - poza pakietami -
negocjowane są indywidualnie.

Zdjęcie Calvina Coolidge - byłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych

„Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent – nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz – nienagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie – świat jest pełen ludzi wykształconych, o których zapomniano.

Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.”

Calvin Coolidge - były Prezydent Stanów Zjednoczonych