JAK WIECIE W 2017 ROKU ZAŁOŻYŁYŚMY SPÓŁKĘ  GLOBAL OFFICE Z O.O.  

Działalnosć spółki polega na udostępnianiu adresu pod siedzibę spółek z o.o. Jak już wiecie a może nie??? każda spółka musi posiadać adres aby móc zostać wpisana do rejestru KRS. Nasza Spółka zajmuje sie także zakładaniem spółek z o.o. przez internet S24

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możesz zarejestrować przez internet w sposób uproszczony (tzw. S24). Zawarcie umowy spółki w ten sposób nie wymaga formy aktu notarialnego.Umożliwia to specjalny portal S24.

Wnioski o założenie spółki z o.o. w trybie S24 są rozpatrywane przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach pracy sądów. Sąd rejestrowy powinien rozpatrzeć wniosek o wpis złożony online w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.

Pamiętaj! W przypadku spółki z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy (czyli w systemie S24), na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być wkład niepieniężny (aport), rejestracji dokonujemy wykorzystując tradycyjną ścieżkę tj. podpisanie aktu notarialnego. 

Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

REJESTRACJA KROK PO KROKU

1. Rejestracja użytkowników w systemie eKRS

2. Przygotowanie niezbędnych danych do zarejestrowania spółki

3. Wprowadzenie danych do formularza wniosku w systemie

4. Wygenerowanie dokumentów i wniosku

5. Podpisanie dokumentów

Dokumenty w systemie eKRS można podpisać przy użyciu:

A.podpisu elektronicznego kwalifikowanego (podpis zakupiony od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych)
B. podpisu Profilem Zaufanym (aby uzyskać taką możliwość należy zarejestrować się na stronie Profilu Zaufanego).

W procesie rejestracji w trybie S24 każda z osób podpisujących wniosek (każdy ze wspólników) musi posiadać aktywne konto w systemie eMS. Podpisane dokumenty możesz pobrać z systemu i zapisać na komputerze. W sytuacji, kiedy wniosek jest składany przez pełnomocnika procesowego, proces podpisywania dokumentów automatycznie zostanie rozszerzony o dodatkowe oświadczenia i dokumenty, które podpisuje sam pełnomocnik. W przypadku rejestracji nowego podmiotu lub zmiany wpisu, która dotyczy zmiany udziałowców lub wspólników konieczne będzie złożenie dodatkowego oświadczenia, obejmującego informację czy wnioskodawca (spółka) jest cudzoziemcem. System S24 nie posiada wzorca takiego oświadczenia, w związku z tym można je dołączyć, jako dokument zewnętrzny, który należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym i załączyć do wniosku.

6. Opłacenie wniosku za pomocą zewnętrznego systemu płatności elektronicznej
Koszty: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku (250 zł), opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł)
opłata manipulacyjna operatora płatności.

7. Złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki w sądzie rejestrowym

KIEDY SPÓŁKA ZOSTANIE WPISANA DO SYSTEMU KRS trzeba pamietać aby, 

A. złożyć NIP-8

B. Zapłacić PCC-3

C. Rejestracja VAT

D. Zgłoszenie do ZUS ( jeśli podejmiesz taką decyzję)

Wszelkich dodatkowych informacji udzielimy zainteresowanym w Naszej kancelarii.

A.S.K.